Poděkování

Autoři děkují za poskytnuté fotografie: Městskému muzeu v Jaroměři, Zdeňku Bečákovi, Jindřichu Polákovi, Igoru Stránskému a Tomáši Vojtíškovi. Vladimíru Jiroušovi, ml. za souhlas k vyfocení modelu Josefova a Ing. Pavlu Kratochvílovi za vytvoření webové prezentace.

Děkujeme také všem Josefovákům, kteří přispěli svými vzpomínkami k vytvoření brožurky věnované památce nedožitých 70. narozenin Pavla Mertlíka.


Olga a Kuba Mertlíkovi