Pavel Mertlík

Historie pevnosti v kostce

Pavel Mertlík s prezidentem Václavem Havlem

Pavel Mertlík se narodil v Jaroměři, ale své dětství a mládí prožil v bývalém pevnostním městě Josefově. Vystudoval obor archivnictví - historie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes opět Masarykova univerzita).

V letech 1978 – 1990 byl ředitelem Městského muzea v Jaroměři a kronikářem města. Jeho profesní život radikálně změnily listopadové události roku 1989. Stal se prvním porevolučním starostou Jaroměře a v této funkci působil do roku 1998. Poté se nakrátko vrátil do muzea, ale současně pracoval i na pozici tiskového mluvčí na Okresním úřadu v Náchodě.

V letech 2001 – 2017 vedl oddělení kultury a památkové péče Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové. Jako člen Komise pro program regenerace a péči o památky Městského úřadu v Jaroměři pečoval o uchování historického dědictví svého města. Svůj volný čas věnoval spolkovému životu. Řadu let byl předsedou Klubu přátel Josefova a členem Klubu vojenské historie Josefov.

Pavel Mertlík psal články, v nichž se zabýval věcmi veřejnými, též publikoval pojednání a studie týkající se místní historie a také pevnostního stavitelství. V roce 2019 vyšla kniha Josefov / Kapitoly z dějin pevnosti a o dva roky později kniha Jaroměř / Vyprávění o historii města, pod nimiž jsou coby autoři podepsáni Pavel a Olga Mertlíkovi.

Vytvořením naučné stezky chceme uchovat malou vzpomínku na výjimečnou osobnost našeho dvojměstí.

Pavel Mertlík Pavel Mertlík Pavel Mertlík Pavel Mertlík Pavel Mertlík Pavel Mertlík Pavel Mertlík